شعب استانیشعبه گرگان

برگزاری روز جهانی خاک در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تعداد بازدیدها: 144 مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک در  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تاریخ 13 آذر 97 با همکاری انجمن علوم خاک ایران و مدیران معاونت خاک و آب استان برگزار گردید.

ادامه مطلب