جناب آقای دکتر منوچهر گرجی ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران  

مهم ترین سوابق علمی :

 •  استاد تمام دانشگاه تهران          صفحه شخصی
 • رئیس پژوهشکده و ایستگاه تحقیقاتی حفاظت خاک کوهین

مهم ترین سوابق اجرایی :

 •  ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • معاون پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 •  نماینده وزارت علوم در سازمان نظام مهندسی کشاورزی

جناب آقای دکتر حسینعلی بهرامی نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران  

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران       صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • دبیر ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست ریاست جمهوری(از خرداد 89 تاکنون)
 • عضو کمیته راهبردی طرح مطالعه ریزگردها و راه های مقابله با آن (از دی 93 تاکنون)
 • عضو اندیشکده آب، کشاورزی و محیط زیست (از شهریور 93 تا کنون)
 • عضو کمیته ملی مبارزه با بیابان زایی (از اسفند 92 تاکنون)

اختراعات:

 • طراحی و ساخت سیستم کنترل هوشمند غیرفعال در آبیاری زیرسطحی با کپسول رسی متخلخل
 • بهینه سازی کپسول های رسی متخلخل و بکارگیری آنها در در تامین رطوبت خاک
 • ساخت دستگاه شبیه ساز متحرک فرسایش بادی

جناب آقای دکتر علیرضا فلاح نصرت آباد دبیر انجمن علوم خاک ایران

دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات خاك و آب    صفحه شخصی
مهم ترین سوابق اجرایی:
 • دبیر کمیته انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب کشور (1386-1388)
 • معاون پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور (1388-1389)
 • رئیس کمیته علمی و فنی موسسه تحقیقات خاك و آب کشور
 • رئیس آزمایشگاه بیولوژي خاك (1378-1379)

جناب آقای دکتر سعید سعادت خزانه دار انجمن علوم خاک ایران

عضو هیات علمی بخش تحقیقات اصلاح خاك و مدیریت پایدار اراضی مؤسسه تحقیقات خاك و آب   صفحه شخصی
مهم ترین سوابق اجرایی:
 • مشاور معاون وزیر در امر ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاه (1393)
 • عضو کمیته علمی فنی موسسه تحقیقات خاك و آب (1393)
 • قائم مقام موسسه تحقیقات خاك و آب (1393)
 • ریاست کمیته کدکس غلات و حبوبات (1393)

جناب آقای دکتر فرهاد خرمالی عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

استاد تمام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان      صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • مدیر روابط بین الملل دانشگاه از ۹۵ تا کنون
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه از سال ۹۴تا کنون
 • عضو مدعو فرهنگستان علوم از سال ۹۵ تا کنون
 • دبیر سمپوزیوم بین المللی لس ۲۰۱۴ و دبیر کنفرانس لس ۲۰۱۷

جناب آقای دکتر قربانعلی روشنی عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

عضو هیأت علمی (دانشیار پایه 27) و رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • رئيس بخش تحقيقات خاك و آب (از سال 76 تا 79 و از 83 تا 85)
 • نایب رئیس انجمن جهاني حفاظت خاك و آب در ايران از ديماه 1384
 • رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور از سال 1390 تاکنون

افتخارات:

 • ارائه سه اختراع به جشنواره بین المللی خوارزمی در سال 1378 (دستگاه گنجشك پران الكتريكي، دستگاه آب مقطرگيري گازي و دستگاه رطوبت سنج الكتريكي)
 • دريافت لوح تقدير از وزير امور خارجة ايران به عنوان دانشجوي برگزيده ايراني در خارج از کشور (1383)

جناب آقای دکتر احمد لندی عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز    صفحه شخصی

 • عضویت در انجمن خاکشناسی کانادا
مهم ترین سوابق اجرایی:
 • معاونت مالی اداري دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معاونت آموزشی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز

جناب آقای دکتر حسین اسدی عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

دانشیار دانشگاه تهران       صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • عضو ستاد توسعه فناوری­ های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست (کارگروه فرسایش خاک)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور

اختراعات:

 • طراحی و ساخت دستگاه الک تر
 • طراحی و ساخت نمونه­ گیر اتوماتیک

جناب آقای دکتر حمید قیومی محمدی عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب (بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان)

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • معاون بخش تحقیقات خاک و آب در مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان (86 تا 93)
 • نماینده مرکز در کمیته فنی شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان (79 تا 92)
 • از مؤسسین و بنیانگذاران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد (از سال 63 تا 70)

افتخارات:

 • پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان در سال 1380

جناب آقای دکتر جهانبخش میرزاوند بازرس اصلی انجمن علوم خاک ایران

استادیار پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی فارس

جناب آقای دکتر امیر فتوت بازرس علی البدل انجمن علوم خاک ایران

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد    صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • عضو هیات ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد از 1394
 • مدير همكاريهاي علمي بين‌المللي دانشگاه فردوسي مشهد از شهريور 1380 تا دي 1384

افتخارات:

 • دریافت تقدیرنامه به عنوان خاک شناس ممتاز واستاد برتر کشور در پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران