جناب آقای دکتر محمدرضا نیشابوری ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران  

استاد تمام دانشگاه تبریز     صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • عضو کميته تخصصي هيات مميزه دانشگاه
 • معاونت پژوهشي دانشکده کشاورزي
 • معاون آموزشي دانشکده کشاورزي
 • رياست دانشکده کشاورزي

مرحوم جناب آقای دکتر غلامرضا ثواقبی نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران  

استاد تمام دانشگاه تهران   صفحه شخصی

 • عضو انجمن بین المللی علوم خاک (IUSS)

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • ریاست دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر علیرضا فلاح نصرت آباد دبیر انجمن علوم خاک ایران

دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات خاك و آب    صفحه شخصی
مهم ترین سوابق اجرایی:
 • دبیر کمیته انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب کشور (۱۳۸۶-۱۳۸۸)
 • معاون پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور (۱۳۸۸-۱۳۸۹)
 • رئیس کمیته علمی و فنی موسسه تحقیقات خاك و آب کشور
 • رئیس آزمایشگاه بیولوژي خاك (۱۳۷۸-۱۳۷۹)

جناب آقای دکتر محمد حسین مهدیان خزانه دار انجمن علوم خاک ایران

جناب آقای دکتر حسین شریعتمداری عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

استاد تمام دانشگاه صنعتی اصفهان       صفحه شخصی

جناب آقای دکتر فرهاد خرمالی عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

استاد تمام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان      صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • مدیر روابط بین الملل دانشگاه از ۹۵ تا کنون
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه از سال ۹۴تا کنون
 • عضو مدعو فرهنگستان علوم از سال ۹۵ تا کنون
 • دبیر سمپوزیوم بین المللی لس ۲۰۱۴ و دبیر کنفرانس لس ۲۰۱۷

جناب آقای دکتر عبدالحسین ضیائیان عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

دانشيار پژوهش پايه 25 بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس       صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • مشاور فنی تغذیه گیاهی و انجام توصیه های کودی گوجه فرنگی و خیار سبز گلخانه هیدروپونیک در ساوه
 • مشاور فنی تغذیه گیاهی و انجام توصیه های کودی چغندر قند در سطح 40 هکتار در کرج
 • مشاور فنی تغذیه گیاهی و انجام توصیه های کودی 15 هکتار مرکبات کاری در داراب

افتخارات:

 • محقق نمونه مركز در سال 1394 و دریافت لوح سپاس از ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • محقق نمونه ملي  در سال 1388 و دریافت لوح سپاس از ریاست سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی كشور
 • محقق نمونه استاني در سال 1388 و دریافت لوح سپاس از استاندار فارس

جناب آقای دکتر منوچهر گرجی عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران  

مهم ترین سوابق علمی :

 •  استاد تمام دانشگاه تهران          صفحه شخصی
 • رئیس پژوهشکده و ایستگاه تحقیقاتی حفاظت خاک کوهین

مهم ترین سوابق اجرایی :

 •  ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • معاون پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 •  نماینده وزارت علوم در سازمان نظام مهندسی کشاورزی

جناب آقای دکتر کامبیز بازرگان عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران  

جناب آقای دکتر جهانبخش میرزاوند بازرس اصلی انجمن علوم خاک ایران

استادیار پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی فارس

جناب آقای دکتر قربانعلی روشنی بازرس علی البدل انجمن علوم خاک ایران

عضو هیأت علمی (دانشیار پایه ۲۷) و رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • رئيس بخش تحقيقات خاك و آب (از سال ۷۶ تا ۷۹ و از ۸۳ تا ۸۵)
 • نایب رئیس انجمن جهاني حفاظت خاك و آب در ايران از ديماه ۱۳۸۴
 • رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور از سال ۱۳۹۰ تاکنون

افتخارات:

 • ارائه سه اختراع به جشنواره بین المللی خوارزمی در سال ۱۳۷۸ (دستگاه گنجشك پران الكتريكي، دستگاه آب مقطرگيري گازي و دستگاه رطوبت سنج الكتريكي)
 • دريافت لوح تقدير از وزير امور خارجة ايران به عنوان دانشجوي برگزيده ايراني در خارج از کشور (۱۳۸۳)