جناب آقای دکتر محمدحسن روزیطلب ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

عضو هیئت علمی بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

سوابق علمی:

 • مدرک کارشناسی مهندسی کشاورزی، خاکشناسی در سال 1349 از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی خاک در سال 1974 از دانشگاه ایالتی اوکلاهما، آمریکا
 • دکتر علوم و مهندسی خاک در سال 1978 از دانشگاه ایالتی اوکلاهما، آمریکا

سوابق اجرایی:

 • ریاست موسسه تحقیقات خاک و آب، 1362 الی 1974
 • معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • ریاست انجمن موسسات تحقیقات کشاورزی خاور نزدیک و شمال آفریقا از 1998 الی 2000
 • ریاست مجمع جهانی تحقیقات کشاورزی از سال 2002 الی 2006،رم ، ایتالیا
 • هماهنگ کننده شبکه تحقیقات مناطق مرتفع ایکاردا و ریاست دفتر ایکاردا

مرحوم جناب آقای دکتر نجفعلی کریمیان نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران

 

جناب آقای دکتر غلامحسین حق نیا دبیر انجمن علوم خاک ایران

تاریخ تولد : 1324

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد           صفحه شخصی

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: مهندسی کشاورزی (آب و خاک) دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز (1347)
 • کارشناسی ارشد: خاکشناسی ، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس- آمریکا( 1350)
 • دکتری : خاکشناسی، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس-آمریکا 1354

سوابق اجرائی:

 • معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی 1377
 • عضو کمیته برنامه ریزی رشته خاک شناسی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 • سردبیر آگاهی نامه انجمن علوم خاک ایران  از سال 75 تا 85
 • عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمد حسن بنایی عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران (1339)
 • کارشناسی ارشد: خاکشناسی، دانشگاه گان، بلژیک(1349)

سوابق اجرائی و عضویت ها:

 • کارشناس خاک شناسی و طبقه بندی اراضی در موسسه خاکشناسی از 1342
 • معاون بخش شناسائی خاک و طبقه بندی اراضی موسسه خاک شناسی و حاصلخیزی خاک از 1350
 • رئیس بخش تحقیقات تشکیل، طبقه بندی و ارزیابی خاک موسسه خاک شناسی و حاصلخیزی خاک از 1354
 • عضو هیئت علمی (پژوهنده) و معاون تحقیقاتی موسسه تحقیقات خاک و آب از 1364 تا 1380
 • عضو هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران از 1371
 • مسؤول کمیته انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب از 1359
 • کارشناس حقیقی خدمات مشاوره سازمان برنامه و بودجه استان تهران در رشته کشاورزی و منابع طبیعی از 1380

جناب آقای دکتر علی ابطحی عضو  هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

تاریخ تولد : 1320

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد:رشته آب و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز( 1340)
 • Msc : خاکشناسی، دانشگاه گنت بلژیک، 1350
 • Ph.D: خاکشناسی،دانشگاه گنت بلژیک، 1353

سوابق اجرایی:

 • رئیس کمیته تخصصی تشکیل و طبقه بندی خاک و ارزیابی انجمن علوم خاک ایران از سال 1382
 • عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران(کمیته تخصصی خاکشناسی) از 1370

سرکار خانم دکتر شهلا محمودی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

سرکار خانم دکتر ناهید صالح راستین عضو هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

تاریخ تولد : 1318

سوابق تحصیلی

کارشناسی: مهندسی کشاورزی (آبیاری و آبادانی) دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران (1336-1340)

D. E. A: خاکشناسی( میکروبیولوژی خاک) دانشکده علوم – دانشگاه مونپلیه، فرانسه(1344-1345)

دکتری : ” ” ” ” ” (1343-1346)

دوره های پس از دکتری:

دوره آزمایشگاهی میکروبیولوژی خاک، انستیتو پاستور، پاریس، فرانسه(خرداد تا مهر 1349)

دوره تحقیقات بعد از دکترا، آزمایشگاه میکروبیولوژی خاک ، دانشگاه ایالتی کلورادو، آمریکا(1352-1353)

” ” ” ” ” ” ” ، دانشگاه ایالتی فلوریدا، آمریکا(1366-1367 )

جناب آقای دکتر احمد جلالیان عضو هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

استاد تمام دانشگاه صنعتی اصفهان     صفحه شخصی

سوابق اجرایی:

 • عضو هئيت مميزه دانشگاه و كميته تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي
 • عضو كميسيون تخصصي خاكشناسي قطب هاي علمي كشور
 • مدير قطب علمي خاكشناسي دانشگاه صنعتي اصفهان
 • رئيس دانشكده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment