جناب آقای دکتر محمدحسن روزیطلب ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

مرحوم جناب آقای دکتر نجفعلی کریمیان نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران

 

جناب آقای دکتر غلامحسین حق نیا دبیر انجمن علوم خاک ایران

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد           صفحه شخصی

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: مهندسی کشاورزی (آب و خاک) دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز (1347)
 • کارشناسی ارشد: خاکشناسی ، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس- آمریکا( 1350)
 • دکتری : خاکشناسی، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس-آمریکا 1354

سوابق اجرائی:

 • معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی 1377
 • عضو کمیته برنامه ریزی رشته خاک شناسی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 • سردبیر آگاهی نامه انجمن علوم خاک ایران  از سال 75 تا 85
 • عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر کامبیز بازرگان خزانه دار انجمن علوم خاک ایران

جناب آقای دکتر محمد رضا نیشابوری عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

استاد تمام دانشگاه تبریز     صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • عضو کميته تخصصي هيات مميزه دانشگاه
 • معاونت پژوهشي دانشکده کشاورزي
 • معاون آموزشي دانشکده کشاورزي
 • رياست دانشکده کشاورزي

مرحوم جناب آقای دکتر غلامرضا ثواقبی عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

استاد تمام دانشگاه تهران   صفحه شخصی

 • عضو انجمن بین المللی علوم خاک (IUSS)

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • ریاست دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر امیر فتوت عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد    صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • عضو هیات ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد از 1394
 • مدير همكاريهاي علمي بين‌المللي دانشگاه فردوسي مشهد از شهريور 1380 تا دي 1384

افتخارات:

 • دریافت تقدیرنامه به عنوان خاک شناس ممتاز واستاد برتر کشور در پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

جناب آقای دکتر عبدالحسین ضیاییان عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

دانشيار پژوهش پايه 25 بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس       صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • مشاور فنی تغذیه گیاهی و انجام توصیه های کودی گوجه فرنگی و خیار سبز گلخانه هیدروپونیک در ساوه
 • مشاور فنی تغذیه گیاهی و انجام توصیه های کودی چغندر قند در سطح 40 هکتار در کرج
 • مشاور فنی تغذیه گیاهی و انجام توصیه های کودی 15 هکتار مرکبات کاری در داراب

افتخارات:

 • محقق نمونه مركز در سال 1394 و دریافت لوح سپاس از ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • محقق نمونه ملي  در سال 1388 و دریافت لوح سپاس از ریاست سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی كشور
 • محقق نمونه استاني در سال 1388 و دریافت لوح سپاس از استاندار فارس

جناب آقای دکتر جهانبخش میرزاوند بازرس انجمن علوم خاک ایران

استادیار پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی فارس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment