دومین بزرگداشت روز جهانی خاک همزمان با دهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران در تاریخ 13 آذر 1392 در دانشکاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید.

شعار روز جهانی خاک: ” خاک و چالشهای پیش رو”

2th-world-soil-day-10-th-annual-soil-science-symposium

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment