همه با هم به استقبال نخستین جشنواره دانش آموزی آوای خاک در شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران میرویم:

موضوعات ارسال آثار به جشنواره :

  • نقش خاک در تامین غذای انسان
  • نقش خاک درنگهداری و تصفیه آب
  • نقش خاک در ذخیره کربن آلی
  • جایگاه خاک در فرهنگ، هنر و ادب فارسی
  • فرسایش خاک و وقوع سیلاب  و گرد و غبار
  • آلودگی خاک در اثر زباله، فاضلاب و پسماند کارخانه
  • اثرات فرسایش و آلودگی خاک بر محیط زیست
  • نابودی خاک حاصلخیز در اثر گسترش شهرها

زمان برگزاری :۵-۷ شهریور ۱۳۹۸

محل برگزاری: دانشگاه زنجان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment