کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا

تاریخ برگزاری : 3 تا 5 اردیبهشت 1398

محورهای کنفرانس:

 • شناسایی فرایندهای مؤثر در ایجاد گردوغبار (محیطی، اقلیمی و انسانی)
 • پایش و پیش‌بینی طوفان‌های گردوغبار و ریز گردها
 • مدلسازی طوفان‌های گردوغبار و ارزیابی مدل‌های مورد استفاده
 • انتقال ریزگردها، مکانیسم و فرایندها
 • گردوغبار و اقلیم
 • منشأ گردوغبار وکانی شناسی
 • کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در تحقیقات گردوغبار
 • اثرات ریزگردها بر کیفیت هوا، سلامت انسان و محیط زیست
 • اثرات اقتصادی و اجتماعی ریزگردها و خسارات حاصل از آن‌ها
 • همکاری محلی، ملی و بین‌المللی در کاهش وقوع گردوغبار و اثرات ریزگردها
 • تدابیر و راهکاری عملی جهت کاهش گردوغبار و پیامدهای ناشی از آن‌ها

شهر برگزاری: دانشگاه زابل

آخرین مهلت ارسال مقالات: 15 فروردین 1398

اعلام نتایح : 20 فروردین 1398

آخرین مهلت ثبت نام : 22 فروردین 1398

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment